פרק א' | יא, א-ב

שיעור 18 – מבוא לקידושי כסף, תחילת ניתוח מחלוקת בית שמאי ובית הלל

בכסף – מחלוקת בית שמאי ובית הלל

א. מקורות יסוד

 1. משנה קידושין פ"א מ"א, בכסף בית שמאי… האיטלקי", ובמקבילה במשנה עדויות פ"ד מ"ז ובמשנה בבא מציעא פ"ד מ"ז.
 2. ב. תד"ה וכמה היא פרוטה.
 3. בבלי קידושין יא. "בכסף ב"ש אומרים… שלא יהו בנות ישראל הפקר" (יב.). (מומלץ להתמקד בעיקר בארבעת ההסברים לשיטת ב"ש, ופחות בשקלא וטריא במימרה של רב יוסף על כסף צורי).
 4. משנה בכורות ח', ז.
 5. תוספתא כתובות י"ב, ו; תוספתא בכורות ו', יב.
 6. משנה יבמות י"ג, א.
 7. המקבילה לסוגיה – בכורות נ:.
 8. תוספתא בבא בתרא ה', יא-יב.
 9. ירושלמי קידושין פ"א ה"א, נ"ח ע"ג, תמן תנינן (מה' מנחם כ"ץ עמ' 15).

ב. שאלות לעיון

 1. כיצד מתבארת המילה "כסף" על ידי בית שמאי ועל ידי בית הלל?
 2. הבנת המערכת המוניטארית:
  • חשבו על הרציונל של המבנה של מערכות מוניטאריות כיום.
  • ראו את מבנה המערכת כמתואר בתוספתא ב"ב (מקבילה בקידושין יב.).
 3. מהו הסבר שיטת ב"ה? מדוע הם בחרו בפרוטה?
 4. האם יש שימוש בדינר ובפרוטה כשיעורים הלכתיים בהלכות נוספות?
 5. ארבעת ההסברים לב"ש:
  • מפו את זמנם של האמוראים – האם יש קשרים בין הסברים שונים?
  • עמדו על הרציונל של ההסברים השונים בהבנת שיטת ב"ש.
 6. ושוב לב"ה – היזכרו במחלוקת רש"י ותוספות ג. בהסבר הדרישה של פרוטה. השוו לנאמר על ידי האמוראים במסגרת ב"ש.
 7. להרחבה – רקע על מטבעות:
  • ספרו של ד' שפרבר – פלשתינה הרומית – כסף ומחירים (מצוי במקומי).
  • יעקב משורר, אוצר מטבעות היהודים, עמודים שיש להם נגיעה ללימוד שלנו – 34, 37-36, 53, 68-67 ובהערה 34, 73-69 (על כסף צורי), 74, 106-105, 111-110.
  • צבי שטאל, אמצעי תשלום בירושלים לאורך 3000 שנה, החלק הראשון העוסק בתקופה העתיקה.
  • לאור כל הנ"ל, נסו לעמוד על היחס בין פרוטה לדינר, ולאור זאת להעתמק במחלוקת ב"ש וב"ה.
 8. להרחבה – יש דיון רחב בסוגיה במאמרו של הרב יהודה ברנדס, קניין כסף בקידושין (בתיקיית מאמרים).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *