פרק ג' | ל, א

שיעור 18 – עדות מיוחדת

עדות מיוחדת

א. מיכתב היכי כתבי

  1. ל. "מיכתב היכי… פלוני". עמוד על הדעות השונות בביאור דרך כתיבת פסק הדין ועל השיקולים העומדים בבסיסם.
  2. ג: "תנו רבנן דיני ממונות… חמשה".
  3. אילו תפיסות שונות ביחס לזיקה בין דעת המיעוט ובין הכרעת הדין על פי הרוב עולה בסוגיות אלו?

ב. עדות מיוחדת

  1. ל. "גמרו את הדבר… כר' יהושע בן קרחה" (ל: לקראת הסוף). למד את הסוגיה כולה ועמוד על המרכיבים המרכזיים בה:
  • הדעות השונות והסברן.
  • משמעות הצירוף בין עדים שונים.
  • מעמד עד אחד
  • האפשרות לחלק בין עדויות שונות.
  1. עיין ברמב"ם הלכות עדות פ"ד. עמוד על החילוק היסודי בין דיני ממונות ובין דיני נפשות. ראה גם את המשנה מכות ו. המח' בעניין נמצא אחד מהם קרוב או פסול בדיני ממונות.
  2. "עד אחד כי אתא לשבועה הוא אתא" – עיין שבועות לב. "מתני" דלא כי האי… כממון דמי", וברש"י ד"ה ומ"ס לממונא אתא ובר"י מיגאש ד"ה מתני' כפרו שניהם.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 17 – השלמת רשימת פסולי עדות – עיון ברמב"ם הלכות עדות פ"ט

פרק ג' | כז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *