פרק ו' | לו, א

שיעור 18 – קורא

קורא

 1. רקע על קורא בספרות התנאים:
  • משנה עוקצין פ"ג מ"ז.
  • תוספתא מעשר שני פ"א הי"ד.
 2. בבלי:
  • לו. "קורא… הלכתא כותיה דשמואל".
  • עירובין כח: "והתניא קור… מן המעשר", ובהמשך, "אמר מר רבי יהודה… דשמואל".
 3. ירושלמי ברכות פ"ו ה"א, עמ' 51 שו' 37-41.
 4. רי"ף, כה. ברב אלפס, "קורא אמר רב יהודה… והלכתא כשמואל".
 5. רמב"ם הלכות ברכות פ"ח ה"ו.
 6. לו. תד"ה לא נטעי.
 7. תלמידי רבנו יונה ד"ה קורא, ואומרים.
 8. רא"ש סימן ג'.
 9. רא"ה ד"ה והלכתא כשמואל.
 10. שו"ת הרשב"א ח"א סימן תכח.
 11. שו"ע או"ח סימן ר"ד ס"א ובמ"ב; סימן ר"ב סעיף ה ובמ"ב.
 12. לרקע בוטני – עיינו בספרו של י' פליקס, צמחי התנ"ך וחז"ל – עצי פרי למיניהם, עמ' 121.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *