שיעור 19 – ברכת כהנים במקדש ובגבולין

ברכת כהנים במקדש ובגבולין