פרק ג' | מב-מג

שיעור 19 – השותפין אין להם חזקה

מראי מקומות

א. המשנה מב.

 1. לימדו את המשנה מב..
 2. עימדו על העיקרון ההלכתי של משנה זו.
 3. עיינו במשנה שבועות פ"ז מ"ח. (להרחבה – תוספתא ב"ב פ"ב ה"ה. בזיקה לאיזו משנה נשנתה הברייתא בתוספתא? ראו תוכ"פ לב"ב עמ' 346 לשו' 11, 12).
 4. ראו ברשב"ם ד"ה שותפין את שאלת הנוסח במשנה.
 5. כבר הערנו על שאלת הזיקה בין חזקת ג"ש ובין חזקת קניין.

ב. שותף אין לו חזקה

1. לימדו את סוגיית הגמרא מב: עד "למחר" (מג:).

2. עימדו על מבנה הסוגייה. איזו שאלה ראשונית מעסיקה את הסוגייה, ולאילו שאלות הדיון מתגלגל?

3. אבוה דשמואל ולוי:

 • מהי השאלה המרכזית בסוגייה ביחס לחזקה לשותף?
 • תד"ה אבל שותף.

4. שותף כיורד ברשות:

 • ראו את הסוגייה ב"מ קא., אליה מפנה הרשב"ם בד"ה לומר שנוטל.
 • להרחבה – על שבח המגיע לכתפים יש דיון רחב בראשונים, ראו תד"ה שבח.

5. להרחבה – דיון רחב על נוסח המשנה ועל סוגייתנו במבוא לנוסח המשנה עמ' 217-220.

ג. ומעידין זה לזה

1. מדוע ננקט לשון סילוק ביחס לשותפות? מהו חסרונה? ראו את פירוש הרשב"ם.

2. תחלתו וסופו בכשרות:

 • מג. תד"ה וליסלקו.
 • ר"י מיגאש ד"ה ומעידין זה לזה.
 • רמב"ן ד"ה ואמאי ליסלקו.

3. מה הופך אדם לנוגע בעדות? האם רק רווח ממוני? ראו תד"ה מפני. (להרחבה – שיעורי הרא"ל על בבא מציעא השואל, עמ' 98-99).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – אריסין, נוגע בעדות  ותליוה וזבין

פרק ג' | מו-מט

שיעור 21 – אומן אין לו חזקה

פרק ג' | מה-מו

שיעור 20 – נוגע בעודת

פרק ג' | מג-מה

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *