פרק ו' | פ, ב

שיעור 19 – כל האומנין שומרי שכר

מראי מקומות

א. משניות שומרים בפרק השוכר את האומנין

עיין משנה ב"מ פ"ו משניות ו-ח. עמוד על מיקום משניות אלו במסגרת הפרק, ועל ייחודם במסגרת דיני שומרים.

ב. כל האומנין שומרי שכר

1. עיין ב"מ פ: בתחלת המשנה, ובסוגיית הגמרא, "לימא מתניתין דלא… כשומר חנם".

2. מהו יסוד ההשוואה של הסוגייה בין אומן ובין שוכר?

 • רש"י ד"ה ר' מאיר אומר
 • תד"ה נימא תנן
 • שטמ"ק פ: ד"ה לימא מתני'.
 • ריטב"א ד"ה לימא תנן סתמא

3. מהי הנחת היסוד של הסוגייה בכל הסבריה ליסוד המחייב של אומן כשומר שכר? האם הסברים אלו  נאמרים גם אליבא דרבי יהודה?

 • מאירי סוף עמ' 314 ותחלת עמ' 315.
 • משנה למלך הלכות שכירות פ"י ה"ג.
 • להרחבה – מחנה אפרים הל' שומרים סימן מא; קצות החושן סימן עב ס"ק ד'.

4. איבעית אימא כדמחליף:

 • רש"י ד"ה ואיביעית אימא
 • ראה את נוסח פתיחת הסוגייה בכ"י מינכן.

ג. מח' ר"מ ור"י

 1. ראו את רשימת המקבילות למח' במסורת הש"ס.
 2. שוכר במקורות א"י – ראה את דברי ר"ש ליברמן בתוספתא כפשוטה לב"מ עמ' 170, שו' 5 ד"ה ואיני נשבע.
 3. דיון על שיבוץ שוכר בבחינה קונצפטואלית במסגרת דיני שומרים בשיעורי הרא"ל, עמ' 25-32.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *