פרק א' | ד, ב

שיעור 19 – מקיף וניקף: רמב"ן ורמב"ם

מראי מקומות

 1. רש"י בסוגייתנו ב"ב ד:-ה., וברש"י ב"ק כ:, (השוו בין פירושיו בשתי הסוגיות).
 2. תוספות ב"ב ד: – שימו לב לעמדתם על היחס ליורד לשדה חבירו שלא ברשות ולמחייב בסוגייתנו.
 3. רז"ה במאור הגדול, ב: בדפי הרב אלפס, ובמלחמת השם לרמב"ן.
 4. ראב"ד:
  • השגות על בעל המאור ב"כתוב שם".
  • חידושי הראב"ד על הסוגיה, מופיעים בשיטה מקובצת או במאמר בנטועים י"ג (עותק הועלה לקבוצה שלנו).
 5. חידושי הרמב"ן על הסוגיה.
 6. רמב"ם הלכות שכנים פ"ג הלכות ג-ד.
 7. הסברים באחרונים למחלוקת הרמב"ם והראב"ד ולשיטת הרמב"ם בסוגיה (שניהם הועלו לקבוצה):
  • שיעורי רבי שמואל עמ' קסא-קסד (מאד יסודי, במיוחד ס"ק קז).
  • להרחבה – שיעורי רבנו חיים הלוי, ב"ב דף ד'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *