מראי מקומות

א. פרה

לימדו את המשנה הראשונה פ., גמרא רש"י ותוספות. נעיר עליה הערות קצרות ואת העיקר השיעור נקדיש למשנה השנייה.

ב. נפח ומשאוי

1. למדו את המשנה השניה פ.. מהו, לדעתבם היחס בין החלקים ומהו פרשנותם?

2. עיינו בתוספתא פ"ז ה"י. מהו היחס בינה ובין המשנה?

3. למדו את סוגיית הגמרא. נתחו את מח' אביי ורבא. כיצד כל אחד מהם לומד את המשנה? מהו ההסבר לכל שיטה? (בהקשר זה עיינו ברמב"ן ד"ה אביי אמר. כיצד הוא הבין את שיטת אביי?

4. הצעות חוקרים:

  • פירוש הר"ח אלבק למשנה ובהשלמות.
  • הרי"ן אפשטיין במבוא לנוסח המשנה עמ' 380-381.
  • פרידמן כרך הפירושים עמ' 223-225.

5. קושיית הגמרא מהברייתא:

  • מהו נוסח הברייתא המובאת בגמרא? עיינו בכרך הנוסח של פרידמן עמ' 373.
  • ראו את נוסח הר"ח המובא ברשב"א בשטמ"ק.
  • תוספתא כפשוטה לב"מ עמ' 253 הערות לשו' 49.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 18 – השוכר את הספינה

פרק ו' | עט, א

שיעור 17 – השוכר את החמור ומתה או נשברה

פרק ו' | עט, א

שיעור 16 – השוכר את החמור ונעשית אנגריא

פרק ו' | עח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *