פרק ג' | סה, ב

שיעור 19 – עד אחד אומר והלה שותק

עד אחד אומר והלה שותק

א. פתיחה

אנחנו עומדים בפתחה של סוגייה מורכבת וארוכה הנמשכת מסה: עד סו: עד המשנה. מומלץ בשלב ראשון לעיין ברפרוף בסוגייה ולהתרשם מהמבנה שלה ומהנושאים שלה. כדי ללמדה ביסודיות נחלק את הסוגייה למספר יחידות, תוך מודעות לקשרים עם היחידות האחרות.

ב. עד אחד

 1. עיינו בפסוקים בתורה הדנים בעדות – במדבר ל"ה, ל; דברים י"ז, ו; שם י"ט, טו.
  • באר את המונחים המופיעים בדברים י"ט, טו. תוכל להיעזר בקונקורדנציה או במחשב לעיון בהופעת המונחים בתורה.
  • פירוש הראב"ע לדברים י"ט, טו.
 1. עיין בספרי דברים  פיסקא קפח.
 • עמוד על הזיקה בין התחומים הנדונים בספרי ובין פרשנות המונחים בפסוק.
 • עמוד על משמעות ההלכה שעד אחד מחייב שבועה, תוך השוואה לתחומים בהם אינו נאמן.
 • מהו יסוד ההבחנה בין עד אחד ובין שני עדים?
 1. במשנה:
 • עיין באמצעות פרוייקט השו"ת במשניות הדנות בעד אחד.
 • עיינו במיוחד במשנה יבמות פט"ז מ"ז; משנה כתובות פ"ב מ"ח; משנה כריתות פ"א מ"א. שימו לב להקבלה בין הספרי ובין המקרים במשנה.

ג. אביי

 1. קידושין סה: "אמר אביי אמר לו עד אחד… לגבי מזבח קיימי צריכא".
 2. עמדו על מבנה המימרות של אביי ועל יחסן למקורות התנאיים.
 3. להרחבה – השוו לסוגייה בכריתות יא:-יב..
 4. מה טיב השתיקה ויחסה לדברי העד?
 • ראו את העולה מהצריכותא של הסתמא.
 • סה: תד"ה אמר לו עד אחד ותד"ה ותנא תונא.
 1. בראשונים יש דיון רחב בנדון תוך התייחסות ליחס בין סוגייתנו ובין סוגיית גיטין נד:.
 • עיין בסוגייה הנ"ל ובקידושין סה: תד"ה נטמאו טהרותיך.
 • חידושי הרמב"ן לקידושין סה: ד"ה והלה שותק.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

פרק ג' | סה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *