פרק א' | י, ב

שיעור 19 – עיבור החודש בשלושה

מראי מקומות

א. המשנה

 1. סנהדרין ב. "עיבור החדש… מעוברת" (= פ"א מ"ב).
 2. תוספתא סנהדרין פ"ב ה"א (מה' צוקרמנדל עמ' 416).
 3. בדוק באמצעות המחשב את הופעת המושגים 'עיבור החודש' ו'קידוש החודש' במשנה.
 4. פירוש הביטוי 'עיבור החודש':
 • ראה מילון בן יהודה, כרך ט', ערך עבור הסבר ו' (עמ' 4270)
 • ראה משנה ר"ה פ"ב מ"ח (= בבלי כד:-כה.).
 • להרחבה – דברי הרי"ן אפשטיין במבוא לנוסח המשנה עמ' 10-8 או במחקרים בספרות התלמוד, ב', עמ' 297 סעיף 9.

ב. סוגית הגמרא

 1. סנהדרין י: "חישוב לא קתני… מקדש חדשים".
 2. הערות נוסח ועריכה:
 • הפרד בין סתמא דגמרא ובין דברי האמוראים – מי בעל ההצעה 'חישוב'? מי עורך את ההשוואה לשיטות התנאים בעניין קידוש החודש?
 • 'רב נחמן' – בכ"י תימני הנוסח הוא 'רב נחמן בר יצחק'.
 1. ירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב, י"ח ע"ג (בראשו), "לית כאן… מעשרה".
 2. עיין אצל הרי"ן אפשטיין במבוא לנוסח המשנה, עמ' 372-371, 383.
 3. נקודות לעיון:
 • 'תני' של אביי – מה טיבו? רש"י ד"ה והא ולעומתו אפשטיין (ראה גם בעמ' 509).
 • טיב התנגדותו של רבא ל'תני'. על דברי רש"י הנ"ל כדאי להוסיף גיטין עג: רש"י ד"ה מידי כספים קתני.
 • רב אשי – מה פירוש 'חישוב'?
 • * האם זה מקרי, שמבין כל האמוראים בסוגייה, שמונח זה נמצא בדווקא בפי רב אשי?
 • * רמב"ם הלכות קידוש החודש פ"א הל' ו'-ז'.
 • ביאור 'לית כאן' ודברי שמואל בירושלמי.
 1. להרחבה – אברהם וייס, "לחקר המשנה והתלמוד", קובץ מדעי לזכר משה שור, עמ' 144-138 (המאמר מופיע בקובץ מאמריו על המשנה, מעמ' 133).

ג. מח' התנאים על קידוש החודש

 1. מקורות יסוד:
 • משנה ר"ה פ"ב מ"ז (= בבלי כד.), ובגמ' כד. "תניא פלימו… קמ"ל".
 • תוספתא ר"ה פ"א הל' 17 (ליברמן עמ' 311); שם פ"ב הל' 9 (ליברמן עמ' 315).
 • ירושלמי ר"ה פ"ב ה"ו, נ"ח ע"א, "תני ר' שמעון… מקויים"; שם ע"ב (לקראת סוף ההלכה), "רבי בא… אותו".
 1. באר את השיטות השונות. עמוד על המתח בין החשבון ובין הראיה, בין בי"ד של מטה ובין בי"ד של מעלה. ראה סנהדרין י: תד"ה שכבר, ורש"י ד"ה פלימו.

ד. עיבור השנה

 1. סנהדרין י: "רבן שמעון… ולא אמר לכו", וברש"י ותד"ה שבעה.
 2. ירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב, י"ח ע"ב, "בר קפרא… סופרי הדיינים".
 3. יד רמה על הסוגייה.
 4. להרחבה – שיעורים לזכר אבא מרי ז"ל, א', עמ' קסח.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 21 – הרכב הדיינים המעבר את השנה

פרק א' | י, ב

שיעור 20 – קידוש החודש על פי הראיה ועל פי החשבון

פרק א' | י, ב

שיעור 18 – מכות בכמה?

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *