פרק א' | ב, א-ב

שיעור 2 – מאימתי קורין את שמע בערבית # 1

מאימתי קוראים את שמע בערבית?
ניתוח הדעות השונות במשנה ובגמרא – האם זמן 'בשכבך' נקבע לפי זמן אוסטרונומי קבוע של הגדרות יום ולילה או לפי 'שעון אנושי' סוציולוגי של זמן בו בני אדם הולכים לישון

מראי מקומות

א. מקורות יסוד
1. ברכות ב. המשנה.
2. תוספתא פ"א ה"א, "מאמתי… עד צאת הכוכבים".
3. בבלי ברכות ב. עד ג. "ר' אליעזר היא".
4. ירושלמי ברכות פ"א ה"א, עמ' 1 שו' 12-1, "אנן תנינן… דבר של תורה".

ב. שאלות לעיון
1. בברייתות המובאות בגמרא יש ריבוי של דעות הנותנות סימנים לזמן ק"ש.
א) עד כמה יש שוני בין הזמנים השונים שניתנו? עיינו בירושלמי ובדיון הבבלי.
ב) נסו לאפיין את הפעולות שהתנאים תולים בהם את זמן ק"ש. האם הם סימן חיצוני או האם טיב הפעולה מבטא את המהות של זמן שכיבה?
2. עמדו על שאלת יסוד בבסיס המחלוקת אודות זמן ק"ש של ערבית – יום ולילה או 'בשכבך ובקומך'?
א) אוצר הגאונים לברכות, חלק הפירושים סימן ו (עמ' 3).
ב) כיצד אתם מתרשמים מפירושי רש"י לסוגיה?
ג)  ב. דברי ר"י ור"ת בתד"ה מאימתי (א: ברב אלפס דברי הרז"ה).
ד) ראב"ן סימן קכב עד "נהגו כן" (ב: תד"ה משעה).
3. פסק ההלכה:
א) רי"ף בתחילת המסכת
ב) רמב"ם הלכות ק"ש פ"א ה"ט.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *