פרק ד' | כו, א

שיעור 2 – זמן תפילת שחרית

איך נקבע זמן תפילת שחרית, לפ זמני יום ולילה או לפי לוח הזמנים של תמיד של שחר?

מראי מקומות

א. ברכה ראשונה

 • משנה ברכות ד, א – שאלה פתיחה – האם יש יסוד משותף למחלוקות רבי יהודה וחכמים?
 • לימדו את הסוגיה הראשונה – "ורמינהו מצותה… לא יהבי ליה"

ב. תחילת זמן תפילת שחרית
1. המשנה מציינת את סוף הזמן אך לא את תחילתו. מתי תחילת הזמן? אילו שיקולים מושגיים יש לקחת בחשבון בדיון אודות שאלה זו?

 • משנה תמיד ג, ב (מקבילה – יומא ג, א)
 • ברכות ל. "אבוה דשמואל… דעבדו הכי", ובתד"ה אבוה דשמואל.
 • פירוש ר"ח לברכות כו. ד"ה שמעינן, "תמיד של שחר היה נשחט… עד זמן הקרבתו".
 • פירוש ר"ח לברכות ל. ד"ה אבוה דשמואל.
 • כו. תוספות רא"ש ד"ה עד חצות

2. ותיקין

 • "מצוותה עם הנץ החמה" – מצוותה של מי? מה נראה במקומות השונים בהם הברייתא מופיעה? תוספתא ברכות א, ב; סוגייתנו; הסוגיה ט:.
 • האם מדובר באותה ברייתא בסוגיה ט: ובסוגיה כו.? ראו רש"י כו. ד"ה מצותה; השוו לנוסח הלכות גדולות – בפרק ראשון ובפרק רביעי
 • מרומי שדה ברכות כו. ד"ה ורמינהו (להרחבה – העמק שאלה שאילתא ח ס"ק ט)
 • הלכה – שו"ע או"ח פט, א; פרי חדש ד"ה ואם התפלל; ביאור הלכה ד"ה יצא

3. "ותו לא…"

 • איך הגמרא הבינה בשאלתה את דין תשלומין?
 • מה פשר המונחים "שכר תפילה" "שכר תפילה בזמנה"? איזו תפיסה שונה של תשלומין יש כאן?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 7 – שיטת הרמב"ם בדין תפילת ערבית

שיעור 6 – תפילת ערבית רשות

פרק ד' | כז, ב

שיעור 5 – דעבד כמר עבד

פרק ד' | כז, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *