משנה בבא בתרא פרק א'

שיעור 2 – משנה בבא בתרא פרק ראשון

מראי מקומות

משנה בבא בתרא פרק א'

א. פתיחה

בלימודנו היום בשיעור, במסגרת הדיון על מסכת נזיקין וחלוקתה לבבות, הצבענו על הזיקה בין פרק א' בב"ב ובין פ"י בב"מ. כמו כן, יש זיקה עמוקה בין פרק א' ובין פרק ב' ובין סוף פרק ג' ממשנה ה' ואילך. בלימוד היום נקדיש את עיקר העיון ללימוד מעמיק של פרק א', אך אני מציע ללמוד אותו מתוך זיקה לפרקים הנ"ל.

ב.  לימוד פרק ראשון

 1. לימדו את פרק ראשון במסכת בבא בתרא (רצ"ב נוסח המשנה מכ"י קויפמן). במהלך הלימוד מוצע לתת את הדעת לנקודות הבאות:
  • הנושא והתוכן של ההלכות בפרק.
  • חלוקת הפרק לחטיבות משנה.
  • תופעות ספרותיות בפרק – מלים מנחות, מבנים חוזרים, יחס בין פתיחה לחתימה.
  • הרעיון המרכזי של הפרק והמסרים הכלולים בו.
 2. משנה א':
  • מחיצה וכותל – עיינו במשנה עירובין פ"ו משניות ו-ז.
  • לימדו את משנתנו בזיקה למשנה ב"ב פ"ג מ"ה.
  • השוו בין הלשון "המקום והאבנים של שניהם", ללשון משנה ב"מ פ"י מ"א.
 3. יש קושי גדול מאד בפרשנות "וכן בגינה", וכבר התלבטו בזה האמוראים. שימו לב לנוסח כ"י קויפמן. למטיבי לכת יש דיון רחב ומסובך בזה במבוא לנוסח המשנה עמ' 377-375 (דיון מקביל במבואות לספרות האמוראים עמ' 191-190).
 4. משנה ד' – עמדו על התקבולת בין משנה זו ובין החטיבה הקודמת בסגנון ובעקרונות ההלכתיים שלה.
 5. משנה ה':
  • עמדו על משמעות ההיגד של משנה זו בזיקה למשנה א'.
  • משמעות הכנסת העיר, שימו לב שתופעה דומה קיימת בפרקים האחרים בחטיבת השכנים.
 6. משנה ו' – עמדו על התקבולת בינה ובין משנה א'.
 7. להרחבה – מאמר של הרב יעקב נגן על הפרק, באתר של הישיבה.

ג. רקע ריאלי

המשנה תובן יותר אם ניטיב לעמוד על ההיגיון האורבאני של העיר בתקופת חז"ל ועל שימושי החצר. תוכלו לעמוד על כך במקצת מעיון במשניות בסוף פרק ג'. להרחבה – עבודת מ. א. על החצר, נמצא באתר דעת לחצו כאן

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *