פרק א' | ב, א – ג, ב

שיעור 2 – סוגית הבבלי על המקור לפרישת כהן גדול

סוגית הבבלי על המקור לפרישת כהן גדול

א. ספיחי דף 1

 1. מקראות – השלימו את התמונה של הזיקה בין שבעת ימי המילואים והיום השמיני ובין יום הכיפורים, כפי שהיא עולה מתוך ההשוואה בין הפרשיות.
 2. עיינו בפרשיות טהרת המצורע בויקרא יד, ובחנו את התבניות המשותפות לטהרת המצורע ולמודל של שבעה/יום שמיני, וחשבו על המשמעות הדבר.
 3. מקורות תנאיים – בנסוף למקורות בדף 1, לעיין גם במשנה פרה ג, ט.

ב. לימוד בקיאות של סוגית הבבלי

 1. למדו בבקיאות את סוגית הבבלי ב- ו, א ('ספק נדה').
 2. שימו לב לתוכן הסוגיה, נתחו את המבנה שלה.
 3. האם ניתן לעמוד מתוך עריכת הסוגיה איזה הסבר מודגש יותר על ידי העורך?

ג. פרה ויום כיפור

נבקש להתמקד תחילה בדיון ב-ג, ב (אני מציע שאת העיון במח' ר"י ור"ל נעשה בשני הבא יחד עם לימוד הסוגיה המקבילה בירושלמי).

 1. תנן התם – עמדו על טיב הקשר בין פרה ובין יום כיפור:
  • השוו בין ויקרא טז ובין במדבר יט – האם יש מטבעות לשון משותפות? השוואה בפרטים ההלכתיים? בדקו בתורה באילו קרבנות מזים את הדם שבע פעמים.
  • משנה פרה ג, א, ט.
  • רמב"ן ויקרא טז, ח.
 2. עברו היטב על ה'גיהוץ' של הסוגיה לכל לוח החגים שלנו ב'חיפוש' אחרי אלטרנטיבה של הסוגיה למועמד אלטרנטיבי ל'לכפר' – מה התובנות שניתן לדלות מסוגיה זו על לוח החגים?

ג. ראשונים מומלצים

 1. תוספות שמומלץ ללמוד:
  • ב. תד"ה ומאי שנא
  • ג. תד"ה אלא למ"ד שני אילים (שני דיבורי המתחיל)
  • ג: תד"ה לאפוקי עצרת; תד"ה דרביה; תד"ה זה בנה אב.
  • ד. תד"ה נכנסו מים תחת דם; תד"ה הזאה בסיני; (תד"ה תניא כוותיה).
  • ו. תד"ה מביתו למה פירש.
 2. ריטב"א:
  • ב. ד"ה ומתקינין לו כהן אחר
  • ג. ד"ה דנין פר אחד
  • ג: ד"ה אי מה מלואים; ד"ה מתני' ר' יהודה
  • ד. ד"ה גרסת הספרים
  • ו. ד"ה מביתו למה פורש
 3. מאירי:
  • ב. ד"ה ומתקינין לו כהן אחר
  • ד. ד"ה עד שלא נשרפה

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *