פרק ב' | כא, א

שיעור 2 – מצא פירות מפוזרין

סוגית הפתיחה לפרק – למה הגמרא מפרשת את המקרה של פירות מפוזרין כקשור לייאוש?

השיעור עוסק בסוגית הפתיחה של פרק אלו מציאות כא, א בדין פירות מפוזרין, מנסה לפענח את החידה למה הסוגיה העמידה את המשנה ב'מכנשתא דבי דרי'. הטענה המרכזית בשיעור שזה נעשה כדי להכניס את ייאוש לתוך המקרה הראשון במשנה, ובכך להנכיח את ייאוש בצד סימנים.

מקורות לשיעור:

  • משנה בבא מציעא ב, א וברש"י ד"ה מצא פירות וד"ה מעות מפוזרות; ריטב"א ד"ה אלו מציאות
  • מה נראה מפשט המשנה הסבר למה מצא פירות מפוזרין הרי אלו שלו?
  • רש"י על המשנה ד"ה מצא פירות מפוזרין וד"ה מעות מפוזרות – איך רש"י מבין את דין ייאוש? ראו גם רש"י ד"ה אפילו טובא
  • לימדו את הסוגיה כא. 'מצא פירות מפוזרין וכמה… תיקו'
  • תד"ה וכמה; רמב"ן ד"ה איכא דקשיא ליה

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 39 -עיסוק במקרא, משנה ותלמוד

פרק ב' | לג א-ב

שיעור 38 -אבידת רבו ואבידת אביו

פרק ב' | לג, א

שיעור 37 -אבדתו קודמת לאבדת שאר אדם

פרק ב' | לג, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *