פרק ז' | סח, א

שיעור 2 – רקע לחילוק חטאות – משנה כריתות פרק ג'

מראי מקומות

משנה שבת ז:א בנויה על בסיס עקרונות ודיונים ששאובים מכריתות פרק ג', לכן כרקע להבנת משנת כלל גדול, נעיין שם, בחינת 'טוב אחרית דבר מראשיתו'. המקורות לא קלים ללימוד, דורשים מאמץ, ואני תקווה שיתקיים בנו 'יגעת ומצאת תאמין'. עם זאת, אנחנו לומדים שבת ומדובר ברקע ולכן אשתדל למקד בנקודות שנראות לי מרכזיות.

  • משנה כריתות פרק ג' משניות ב, ז, ט, י
  • שימו לב שהמודל הבסיסי של חילוק חטאות הוא נדה, ומשם גוזרים עקרונות לתחומים נוספים (שאלה למחשבה – למה שמעו מסורות דווקא על נדה?)
  • נסו לעמוד על פרשנות הדיון בין ר"ע ור"א על שבת
  • השוו בין לשון משנה כריתות ג:י ובין משנה שבת ז:א – כשיטת מי נשנתה משנת שבת?
  • בבלי כריתות טז. 'מאי קבעי מיניה' – הסוגיה מובאת בקובץ 20 (עם דילוג קל) – התמקדו בשלושת ההסברים של האמוראים (רבה, רב חסדא ואביי) למשנת כריתות, ולפי זה כשיטת מי נשנתה משנת שבת ז:א. [הסוגיה לא קלה – מזמין לבוא אליי במידת הצורך, אני שמח לעזור]
  • יש מקבילה בירושלמי שבת ז:א – ר"ש ליברמן כותב עליה: 'סוגיא זו היא אחת מן הקשות והסתומות ביותר בתלמוד ירושלמי'. הסוגיה בשלמותה מובאת בקובץ 20 ואני מציין לשורות העיקריות שאני ממליץ ללמוד – עמ' 402 שו' 48-39; עמ' 403 שו' 25-20. שאלה מרכזית בפרשנות הסוגיה היא מה היה נוסח המשנה בכריתות שעמדה לפני אמוראי א"י, והיחס בין הדיון בירושלמי לדיון בבבלי, וממילא כשיטת מי נשנתה משנת שבת ז:א. [להרחבה עבור מטיבי לכת – אני מצרף דיונים על הירושלמי הזה של רי"ן אפשטיין ור"ש ליברמן]
  • סיכום – מה העקרונות המנחים חילוקי חטאות? מהם העקרונות בחילוקי חטאות בשבת?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 5 – חילוק מלאכות

פרק ז' | ע, א-ב

שיעור 4 – חילוק שבתות

פרק ז' | סט, ב – ע, א

שיעור 3 – השוכח עיקר שבת – תינוק שנשבה

פרק ז' | סח, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *