שיעור 2 – שבת בפרשת המן

המשך העיון במקראות – שבת של המן. עיקר השבת שם הוא 'היום', מכונן תודעה של הווה. השבת הזאת קודמת לשבת של איסורי המלאכה שתופיע בעשרת הדברות
סקירה של תלמיד את דיני שבת בכתבי כת מדבר יהודה