פרק ז' | לח, א

שיעור 20 – ברכת כהנים במדרש ההלכה – המחווה והמהות

ברכת כהנים בספרי – מחווה ומהות

א. מקורות יסוד

 1. ספרי במדבר פיסקא לט – מצורף טקסט הספרי שהכין ד"ר מנחם כ"ץ.
 2. מקבילה בבבלי סוטה לח. – מצורף טקסט שהכין ד"ר מנחם כ"ץ.

ב.  קול רם

 1. עיינו בספרי במדבר פיסקא לט בדרשה "שיהא כל הקהל שומע", ובבבלי לח. בדרשה על קול רם. השוו בין הניסוח בספרי ובבבלי.
 2. רמב"ם הלכות ברכת כהנים פי"ד הי"ב.
 3. נחדד את הבנת "קול רם", באמצעות עיון במחלוקת אחרונים האם יש שומע כעונה בברכת כהנים:
  • עיינו בסוף בית הלוי על ספר בראשית ד"ה מה שאמר חכם אחד.
  • חזון איש אורח חיים, הלכות ברכת המזון סימן כט, ס"ק א – החקירה, וס"ק ג'.
  • להרחבה – עמק הנצי"ב (פירוש הנצי"ב לספרי), על דרשת "הקהל כולו שומע".
  • רשימות שיעורי הגרי"ד על סוכה, עמ' קלט סעיף ד.
  • עמק ברכה, הלכות נשיאת כפים, סימן ה' (הסבר דומה בהר צבי או"ח א' סימן נז).
 4. תנו את הדעת לטיב הדין של קול רם, להבנת דין שומע כעונה

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 30 – האם ברכת כהנים הוקשה לעבודה?

פרק ז' | מ, א

שיעור 29 – מודים דרבנן, סנדלים לרגלי הכהנים בברכת כהנים

פרק ז' | מ, א

שיעור 28 – מפטיר, מה העם אומרים כשהכהנים מברכים?

פרק ז' | לט, ב – מ, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *