פרק ד' | לד, ב

שיעור 20 – דיני ממונות דנים ביום

מראי מקומות

  1. מהו ההבדל בין יום ולילה? האם אתם מכירים עוד תחומי הלכה המוגבלים ליום? מה יעלה בעניין זה בהשוואת הסוגיה לסומא?
  2. מה בין תחלת דין לגמר דין ביחס ליום ולילה, ומה בין ממונות לנפשות?
  3. גמר דין בלילה – ר"ן ר"ה כה: ד"ה חק מאימת הוי, והשווה לקצות החושן סימן ה ס"ק ב.
  4. ההשואה לסומא – עיינו גם במקבילה בנדה נ וברש"י ובתוספות שם. ראו את דברי הרי"ף על הסוגיה וברז"ה וברמב"ן במלחמת השם.
  5. רמב"ם סנהדרין ג, ג.
  6. על פסול סומא לעדות האם זה פסול גברא או בעיה טכנית, יש דיון רחב בקצות החושן רנט, ב.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 19 – לימוד חובה בשעת גמר דין

פרק ד' | לד, א

שיעור 18 – בדיני ממונות הכל מלמדים זכות

פרק ד' | לג, ב

שיעור 17 – מחזירים בדיני נפשות בטעה בדבר שהצדוקים מודים בו # 2

פרק ד' | לג, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *