פרק ג' | סה, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

המשך העיון בנאמנות עד אחד

א. חזרה

חזרו היטב על מה שנלמד בשיעור ביום שני, על היסודות של עד אחד בתורה ובספרות התנאים. שננו היטב את שתי תפיסות היסוד של התוס' והרמב"ן בפרשנות דברי אביי.

ב. עד אחד בזנות

 1. קידושין סו. "איבעיא להו… פחות משנים".
 2. עיינו בראשונים  וראו כיצד מתבארת מחלוקתם:
 • תד"ה אמר אביי ותד"ה רבא אמר
 • רשב"א ד"ה אדתו זנתה בעד אחד

ג. עד אחד נאמן באיסורין

 1. עיינו בסוגיות השונות בש"ס בהם מופיע ביטוי זה – גיטין ב: וחולין י:. שימן לב לרובד אליו משתייך הביטוי.
 2. האם יש זיקה בין מושג זה ובין התפתחות הדיון ביחס לעד אחד בתחומים שלמדנו?
 3. עיינו בהסברי רש"י ובדיוני התוס' בגיטין ב: אודות גדרי עד אחד נאמן באיסורין – מקור הדין והיקפו.
 4. חלק מהדיון נסמך על סוגיית הבבלי ביבמות פז:-פח.
  • עיין בסוגייה הנ"ל. שים לב שהביטוי עד אחד נאמן באיסורין אינו מופיע בסוגייה.
  • להרחבה – על עריכת הסוגייה ויחסה לסוגיות בכריתות ובגיטין, ראה: ש"י פרידמן, "פרק האשה רבה", מחקרים ומקורות, א', עמ' 323-330.
 5. רמב"ם הלכות עדות פי"א ה"ז; הלכות סנהדרין פט"ז ה"ו.
 6. רש"י מתאר מצב של מערכת כשרות ביתית. האם מערכת כשרות מתועשת תיבנה על אותם יסודות הלכתיים?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 19 – עד אחד אומר והלה שותק

פרק ג' | סה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *