פרק א' | ה-ו

שיעור 20 – כותל חצר שנפל # 1

מראי מקומות

א. משנה ותוספתא

 1. עיינו בנוסח המשנה ה. בדפוסים ובפירוש רש"י.
 2. עיינו בנוסח כ"י קויפמן למשנה – הנוסח מצורף, לעיון בצילום שלו לחץ כאן
 3. תוספתא בבא מציעא פרק יא הלכה ד.
 4. תוספתא בבא מציעא פרק יא הלכה כב.
 5. שאלות לעיון:
  • כיצד יש לפרש את הנוסח "בחזקת שנפל".
  • לפי נוסח הדפוסים, יש תקבולת בין שתי החזקות במשנה, אולם לפי נוסח קויפמן התקבולת נשברה. לאור זאת, כיצד לפרש את "בחזקת שלא נתן" לפי קויפמן? את מה לא נתן?
  • תוספתא:
   • הלכה ד – את מה לא נתן?
   • הלכה כב – "בחזקת שלא נתן" – את מה?

ב. סוגיות התלמודים

 1. בבלי:
  • למדו בבקיאות גמרא עם רש"י ה. "אמר ריש לקיש… לא פרעתי דמי" (ו. באמצע).
  • ו. "א"ר הונא סמך לפלגא… לאלתר הוי חזקה" (ו:).
 2. הערות:
  • מהו נוסח המשנה בסוגיה העוסקת במימרה של ר"ל?
  • סוגית החזקה – מדוע היא מצויה כאן? ראו ו: תד"ה האי כשורא. האם תתכן זיקה בין מיקומה כאן ובין נוסח ופרשנות המשנה?
 3. ירושלמי על המשנה – פרשנות הקטע במאמר של נאה.

ג. לסיכום ולמסקנה

 1. סכמו את העולה מהלימוד – נוסח ופרשנות המשנה על פי התוספתא. מהו הנוסח והפרשנות בסוגיות התלמודים?
 2. מוצע לחבר את העולה מלימוד משנה זו למשניות הקודמות להשלמת תמונת השכינות במשנה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *