פרק א' | ו, ב

שיעור 20 – תקפו כהן # 9 – תקפו כהן של הש"ך – תפיסה בספיקות

מראי מקומות

 1. פסק שו"ע ורמ"א בתקפו כהן:
  • שו"ע יו"ד סימן שטו ס"א, ובש"ך ס"ק ב-ה.
  • שו"ע יו"ד סימן סא סכ"ג, (להרחבה- למטיבי לכת – ש"ך ס"ק יג).
 2. תקפו כהן לש"ך, מומלץ לעיין בסימנים הבאים (מומלץ לעיין רק בדברי הש"ך עצמו, ניתן לדלג על ההגהות בדבריו):
  • הקדמת המחבר, א, (ב), ג-יא, (יג-יד), (טו-מג עוסק בליבון שיטת הטור ורבנו ירוחם), עא, (עב), עג-עד, עח.
  • מסימן עט הש"ך עובר לדון בדין תפיסה בפלוגתא דרבוותא –המעוניין בהפניות מתבקש לגשת אלי.
 3. בר הפלוגתא העיקרי של הש"ך הוא בעל קונטרס הספיקות (אחי בעל "קצות החושן") בכלל ד' (נמצא בפרויקט השו"ת).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *