פרק א' | י, ב

שיעור 21 – הרכב הדיינים המעבר את השנה

מראי מקומות

א. שלשה חמשה ושבעה

 1. מקורות לנושא ניתנו בדף מקורות מספר 19 תחת הכותרת עיבור השנה, עיי"ש.

ב. מזומנין ונשיא

 1. סנהדרין י: "ת"ר אין מעברין את השנה… עד אנה מיאנתם".
 2. ירושלמי סנהדרין פ"א ה"א, י"ח ע"ג, "חבירים מהו ליכנס… ביומא דבתרא".
 3. השוואת הסוגיות:
 • יסוד הדין בסיפור בבבלי הוא הצורך במזומנין. האם הלכה זו מופיעה במקבילה בירושלמי?
 • לשם מה נכנס שמואל הקטן והיחס אליו.
 • סיום הסיפור בירושלמי.
 • להרחבה – יד רמה יא. ד"ה ת"ר אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה.
 1. סנהדרין יא. "ת"ר אין מעברין את השנה… מעוברת" (=עדויות פ"ז מ"ז).
 2. עיין ברמב"ם הלכות קידוש החודש פ"ד הל' ט'-י'. שים לב לזיקה שהוא יוצר בין מזומנין ובין רשות נשיא.
 3. ראה את דברי סבי מו"ר הרב זצ"ל בקובץ חידושי תורה עמ' נד סעיף ד' (עמ' סג-סד הערות 5 ו- 6).

ג. מתי נסתלקה רוח הקודש?

 1. יא. "ת"ר משמתו נביאים… הרוגי מלכות".
 2. מקבילות:
 • תוספתא סוטה פי"ג הל' 4-3 (מה' ר"ש ליברמן עמ' 231-230).
 • ירושלמי סוטה פ"ט הי"ד, כ"ד ע"ב, "משמתו נביאים האחרונים… השעה".
 1. תוספתא כפשוטה לסוטה עמ' 738-736.
 2. נקודות לעיון:
 • עמוד על משמעות סילוק רוח הקודש, משמעות השימוש בבת קול ומשמעות האמירה "יש כאן אדם שראוי אלא".
 • הניסיון ליצור רצף בין דמויות אלו.
 • זמנו של שמואל הקטן – דברי ר"ש ליברמן (מרגליות הים סנהדרין יא. ס"ק ב').
 1. בת קול:
 • יא. תד"ה בת קול
 • אוצר הגאונים לסנהדרין סימן ר' (עמ' פז).
 • ר"ש ליברמן יוונית ויוונות בא"י, עמ' 298-294.
 • אנציקלופדיה תלמודית ערך בת קול (כרך ה').
 1. א"א אורבך, "מתי פסקה הנבואה?", מעולמם של חכמים, עמ' 19-9.
 2. על שמואל הקטן – דברי סבי מו"ר הרב זצ"ל, בדברי הגות והערכה, עמ' 162-152.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – קידוש החודש על פי הראיה ועל פי החשבון

פרק א' | י, ב

שיעור 19 – עיבור החודש בשלושה

פרק א' | י, ב

שיעור 18 – מכות בכמה?

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *