פרק ז' | מו, ב

שיעור 21 – כיצד סדר הסבה?

כיצד סדר הסבה?

 1. תוספתא ברכות פ"ה הלכות ה-ו.
 2. סוגית הבבלי ברכות מו:, "א"ל ריש גלותא לרב ששת… בברכת מוזנא קאמר לך". ראו את נוסח הסוגיה בדפוס, בכ"י אוקספורד וכ"י מינכן.
 3. ירושלמי:
  • תענית פ"ד ה"ב, "תני סדר… קבורין".
  • ירושלמי ברכות פ"ח ה"ב, "ר' זעירא… מאי מברכה".
 4. ראשונים:
  • תוס' רא"ש ד"ה הכי גרסינן.
  • פירוש המאירי על הסוגיה.
 5. תוספתא כפשוטה ברכות עמ' 77-75.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – כיצד מזמנין? # 2

פרק ז' | נ, א

שיעור 37 – כיצד מזמנין? # 1

פרק ז' | מט, ב

שיעור 36 – הזכרת מעין המאורע בברכת המזון # 2

פרק ז' | מט, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *