פרק ג' | מו-מט

שיעור 22 – אריסין, נוגע בעדות  ותליוה וזבין

מראי מקומות

א. מו:-מז:

 1. לימדו את הסוגייה עם רשב"ם.
 2. שימו לב למבנה הסוגייה – מספר היחידות, זיקתן למשנה, הדיון על נוגע הדומה לסוגייה מג בעניין שותף.
 3. נוגע:
 • מדוע אינו נחשב נוגע באריס ובאית ליה שדה אחריתא – האין שום רווח?
 • מז. תד"ה קבלן. להרחבה – הרמב"ן והרשב"א בגיטין מט: חולקים על יסודם שניתן לגבות מהקבלו מזיבורית במקרה שיש ללווה רק זיבורית.

ב. תליוהו וזבין

 1. מז:, "אמר רב הונא… לא ניתן ליכתב" (מט.).
 2. עמדו על הסבר דינו של רב הונא ועל ראיות הסוגייה.
 3. מה בין עמדת רבא ועמדת רב הונא? סכמו את שיטות האמוראים העיקריות ואת הסבריהן.
 4. תליוהו וקדיש:
  • ראו מח: תד"ה תינח דקדיש בכספא.
  • שני ביאורים לתינח דקדיש ברשב"ם.
 5. טאבי תלה:
  • לרקע – עיינו משנה כתובות יח:.
  • ברשב"ם ובתד"ה אמר רב נחמן יש דיון האם מדובר במימרת רב נחמן בכתב ידם יוצא ממקום אחר.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 21 – אומן אין לו חזקה

פרק ג' | מה-מו

שיעור 20 – נוגע בעודת

פרק ג' | מג-מה

שיעור 19 – השותפין אין להם חזקה

פרק ג' | מב-מג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *