שיעור 22 – כהנים – הזיקה בין ברכת כהנים ובין תפילה

כהנים – הזיקה בין ברכת כהנים ובין תפילה
דיון הראשונים האם הקריאה כהנים מהווה הפסק בתפילה