פרק א' | ו, ב (מז, א)

שיעור 22 – מקדש במלווה בתוספתא ובסוגייה מז

המקדש במלוה

א. המקדש במלוה – ברייתת התוספתא

 1. תוספתא קידושין פ"ג ה"א (מצורף – נוסח התוספתא בכ"י וינה ובכ"י ערפורט).
 2. קידושין מז. "אמר רב המקדש במלוה… ברשות בעלים לחזרה איכא בינייהו" (בהמשך יוצע לעיין גם בהמשך הסוגיה, בשלב זה התמקדו בנוסח הברייתא בבבלי ובפרשנותה).
 3. הברייתא בירושלמי:
  • ירושלמי קידושין פ"א ה"ב, עמ' 1144 משו' 7.
  • ירושלמי קידושין פ"ב ה"א, עמ' 1162 משו' 33.
 4. סכמו לעצמכם:
  • נוסח ופרשנות הברייתא, שיטות התנאים היסודיות בדין מקדש במלוה.
  • להרחבה – תוספתא כפשוטה לקידושין עמ' 939-938.

ב. המקדש במלוה – סוגיות יסוד בתלמודים

 1. קידושין מז. – הסוגיה צוינה לעיל. (מומלץ לעיין בסוגיה כולה (בקיאות עם רש"י) עד סיומה מח:. מי שחש שפרטי הסוגיה מעכבים אותו מלימוד ראשוני של הנושא – מומלץ להסתפק במה שצוין לעיל).
 2. מו. במשנה, ובגמרא, "אהייא אילימא… חוזרים".
 3. נט. "לא בא אחר וקידשה… יהבינהו ניהלה" (מו. תד"ה ואפילו בקמייתא).
 4. ו: "אמר אביי המקדש במלוה… דארווח לה זימנא".
 5. בבא מציעא סב: "אמר אביי מתניתין כדתני רב ספרא… הערמת ריבית".
 6. ירושלמי קידושין פ"ב ה"א, עמ' 1162 משו' 24 ואילך.
 7. ירושלמי קידושין פ"ב ה"ו, עמ' 1166 משו' 2, "ר' יוחנן…"
 8. קידושין בהנאת פעולה:
  • קידושין סג. משנה וגמרא שעליה.
  • תוספתא קידושין פ"ג ה"ב.
  • ירושלמי קידושין פ"ג ה"ו, עמ' 1173 משו' 35.

ג. שאלות לעיון על הסוגיות

 1. עמדו על זמנם של האמוראים בסוגיות השונות, וסדרו את הסוגיות בסדר כרונולוגי. בתוך הסוגיות עצמן הבחינו בין דברי אמוראים ובין דברי סתם התלמוד (דיון על כך במאמר של פרידמן המצוין להלן)..
 2. בסוגיה מו: תנו את הדעת למבנה הסוגיה – המונח מקדש במלוה מופיע במפורש בפי רבא. האם זה ברור שנושא זה כבר היה על סדר היום של קודמיו?
 3. מהו היחס בין מימרת רב ובין מימרת אביי?
  • ראו ו: רש"י ד"ה אינה מקודשת.
  • שימו לב לשונה בשתי הסוגיות – בו: התמקדות בהנאת מלוה, ובמז. ההעמדה כתנאי.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *