פרק א' | ו, ב

שיעור 22 -מתנה על מנת להחזיר

מראי מקומות

א.  הילך מנה על מנת שתחזירהו לי

 1. ו: "אמר רבא הילך מנה… דרבא כוותיך".
 2. האם ניתן להסביר את החילוק של המימרה הראשונית של רבא, בין תרומה ובין כל השאר?
 3. למה רבא דן בנפרד באתרוג? האם מקרה זה דומה לרביעיית המקרים במימרה?
 4. האם השפה של רבא דומה לשפה של המקשן? מה בין ניסוח "הילך מה על מנת שתחזירהו לי" ובין ניסוח "מתנה על מנת להחזיר"? האם יש קשר בין שינוי השפה ובין השאלה האם ניתן לחלק בין אתרוג ותרומה לשאר המקרים?

ב. מתנה על מנת להחזיר

 1. בדקו בעזרת המחשב את הופעת המונח "מתנה על מנת להחזיר" והמונח "על מנת להחזיר". מי טבע מושגים אלו ובזיקה לאיזה מקור?
 2. אתרוג:
  • תוספתא סוכה פ"ב הל' 11 (מה' ר"ש ליברמן עמ' 265).
  • בבלי סוכה מא: "לכם משלכם… חביבות עליהן", ובתד"ה ואם לאו.
  • להרחבה – ירושלמי סוכה פ"ד ה"ד, עמ' 649 שו' 48, "רב מפקד… לך מתנה" (עמ' 650 שו' 2).
 3. תוספתא גיטין פ"ב ה"ד
 4. תוספתא פסחים פ"ב הי"ב
 5. תוספתא כפשוטה:
  • גיטין עמ' 805-804.
  • סוכה עמ' 867-866.
  • להרחבה –פסחים עמ' 496-494.

ג. בכולהו קני לבר מאשה

 1. תד"ה לבר מאשה
 2. רמב"ן ד"ה והא דאמרינן הכא (נוסח הסוגיה מספר המקח והממכר מובא להלן הדף)
 3. רשב"א ד"ה אלא אמר רב אשי
 4. רמב"ם הלכות אישות פ"ה הכ"ד (שימו לב לדברי הרמב"ם "הרי לא נהנית", עיינו ברפרוף מהלכה יג ותראו ש'הנאה' היא 'מילה מנחה' בכל היחידה)
 5. מאירי ד"ה אע"פ שבכל אלו

ד. להרחבה – על מתנה על מנת להחזיר

 1. היחס למתנת בית חורון:
  • נדרים מח. המשנה.
  • חידושי הרמב"ן קידושין ו: ד"ה אלא אמר רב אשי
  • חידושי הרשב"א קידושין ו: ד"ה והא דאמרינן דבכולהו קני
 2. הזיקה לעולם התנאים:
  • תד"ה לא החזירו
  • ב"ב קלז: "אמר רבא אתרוג… שמה מתנה" וברשב"ם וברמב"ן שם ד"ה אתרוג זה נתון
  • עיטור, עשרת הדברות, הלכות לולב, "ת"ר ולקחתם… חזרת דמים חייב" (שימו לב לדרך בה העיטור מפרש את התוספתא).
  • שו"ת הרשב"א ח"ב סימן רסא.
 3. קצות החושן סימן רמא סק"ד (אבני מילואים סימן כ"ח ס"ק נ"ג).

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *