פרק ו' | לז, א

שיעור 23 – בורא מיני מזונות # 2 – ברכה על אורז

א. חמשת מיני דגן ואורז

קודם המשך העיון במסגרת סוגיות ברכות נפנה מבט לחמשת מיני דגן בהקשר רחב:

 1. משניות:
  • חלה פ"א, משניות א, ב, ד.
  • פסחים פ"ב מ"ה.
  • מנחות פ"י מ"ז.
 2. מדרשי הלכה – הקטעים המצורפים.
 3. בבלי:
  • מנחות ע., "תנא כוסמין… סירחון".
  • פסחים ל"ה. "תנא כוסמין… ביני כלניתא", וברש"י, ד"ה "חייבת בחלה".
 4. ירושלמי חלה פ"א ה"א, "חמשה דברים… מצה וחמץ" (מה' אקדמיה עמ' 311 שו' 18-1); שם, "ר' שמואל בר נחמן… כמי שהוא דבר תורה (שו' 45-39).

ב.  ברכה ראשונה על אורז

 1. ירושלמי ברכות פ"א ה"ו, עמ' 50, שו' 40-49. להרחבה – נוסחי ברכות אלו מופיעים בטפסים של הגדות א"י שעלו בגניזה (מצורף).
 2. מהי הפסיקה בעקבות מסקנת הסוגייה "תיובתא"?
  • לשון "והלכתא" בכ"י אוקספורד.
  • גאונים וראשוני ספרד:
   • אוצר הגאונים לברכות חלק התשובות, עמ' 86, סימנים רמ-רמב.
   • הלכות פסוקות, מה' ששון ירושלים תשנ"ט, עמ' תעג-תעד.
   • הלכות גדולות, מה' הילדסהימר ירושלים, א', עמ' 85-87.
   • רי"ף, כו. ברב אלפס, "גופא רב ושמואל… מעין שלש".
   • רמב"ם ברכות פ"ג ה"י.
  • צרפת וקטלוניה:
   • לז. תד"ה תיובתא.
   • ראב"יה, א', סימן קב, עמ' 81-82.
   • רא"ש סימן ח' (להרחבה – תר"י, כו. ברב אלפס).
   • רשב"א ד"ה תיובתא דרב ושמואל תיובתא.
  • שו"ע או"ח סימן רח ס"ז.
 3. להרחבה – סקירה וסיכום בשו"ת יביע אומר חלק ח', או"ח סימן כב.

ג. פת דוחן

 1. רי"ף כו. ברב אלפס.
 2. רשב"א ד"ה ולענין פת דוחן.
 3. תר"י, כו. ברב אלפס, ד"ה ופת דוחן, וגאון אחד, הנה, והפת.
 4. שו"ע או"ח סימן רח ס"ח ובמ"ב ס"ק לג.
 5. חשבו על תירס.

ד. משניות בהם דגן נכלל תחת המונח פרי

 1. משנה בבא בתרא פ"ו משניות א-ב.
 2. משנה בבא מציעא פ"ה מ"א.
 3. משנה חלה פ"ב מ"א.
 4. משנה בבא מציעא פ"ג מ"ז.
 5. משנה מכשירין פ"ג משניות א-ב.

ה. הפניות שונות

 1. ב' מונק, "ההבדל בין חימוץ וסירחון", תחומין א' מעמ' 97.
 2. מאמרים על לחם בערוצי ynet:
 3. מערך על לחם של לילך קינר לחצו כאן
 4. פירמידת המזון וממנה הפניות לחומר על אבות המזון לחצו כאן

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *