פרק א' | יב, ב

שיעור 23 – מדת סדום: שיח בני החבורה על משנה אבות ה: י

מראי מקומות

 1. סדום במקרא:
  • כפתיחה ללימוד מומלץ לעיין במקראות המתארים את סדום בספר בראשית, ובהתייחסויות לסדום בתנ"ך בכלל. נסו להתחקות ארחי מאפייני סדום ותפיסת העולם שלה, והרקע לכך בהיותה כולה משקה וגן ד'.
  • יחזקאל ט"ז, מט-נ.
 2. תיאור סדום בספרות חז"ל:
  • תוספתא סוטה פ"ג הל' יא-יב (למי שיש זמן מומלץ לעיין באיוב פרק כח, על הניגוד בין הכסף ובין החכמה.
  • מקבילה בבבלי סנהדרין קט ע"א.
 3. משנה אבות פ"ה מ"י:
  • נקודות למחשבה בלימוד המשנה:
   • פרשנות המשנה מתוך הקשבה למבנה הפנימי שלה.
   • מה משמעות האמירה שיש ארבע מידות? לאיזו מידה המשנה מדריכה אותנו?
   • מומלץ ללמוד את משנה י' מתוך זיקה למשניות האחרות בחטיבה העוסקות אף הן בארבע מידות. שימו לב להישנות של מבנה בחטיבה.
  • תנו את הדעת על קישור בין דמותה של סדום במקרא ובין האמור במשנה.
 4. "שלי שלי שלך שלך" במקרא – בראשית ל"ג, ח-יא. ראו את תפיסת הממון של יעקב אבינו "חנני א' וכי יש לי כל" מול תפיסת הממון של עשו "יש לי רב". כמו כן, עמדו על משמעות "ראיתי פניך כראות פני א'" מתוך זיקה לשמות כ"ג ול"ג המתארות ראיה לפני ד'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *