פרק א' | ו, ב

שיעור 24 – מקדש בהנאת מלווה – שיטות הראשונים

נושא מרכזי שהטריד את הראשונים הוא הסבר ההבדל בין מלוה לבין הנאת מלוה:

  1. רש"י ד"ה לא צריכא דארווח לה זמן.
  2. שיטת ר"ת בתד"ה דארווח (עמדו על עצם שיטתו בהבנת החילוק בלי להסתבך בדיני ריבית).
  3. פירוש הר"ח (נדפס בסוף אוצר הגאונים).
  4. רי"ף (ב: ברב אלפס) "אמר אביי… מלוה להוצאה ניתנה" (האם הרי"ף כרש"י? לכשתעיינו בשאר הראשונים, שימו לב איך הם הבינו את הרי"ף).
  5. הסבר הר"י מיגאש בפירוש רבנו חננאל בן שמואל (נמצא בקובץ קדמונים במקומי).
  6. רמב"ם וראב"ד בהלכות אישות פ"ה הל' י"ג-כ.
  7. רשב"א ד"ה אמר אביי.
  8. תוס' רי"ד ד"ה לא צריכא.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *