פרק א' | יא, א-ב

שיעור 25 – הגדרת בתולה בתחומים שונים

הגדרת בתולה בתחומים שונים – כתובה, כהן גדול, טומאת כהן לאחותו הבתולה

השוואת הגדרת בתולה בתחומי הלכה שונים – הגדרת בתולה לכתובת 200; הגדרת בתולה שכהן גדול נושא אותה; הגדרת בתולה לטומאת כהנים שנטמא רק לאחותו הבתולה. העיון בוחן מקרים שונים בכל אחד מהתחומים – בוגרת, מוכת עץ, ביאה שלא כדרכה, בכל אחד מהתחומים הנ"ל, בעיון בסוגיית יבמות נט-ס, ובסוגיות המקבילות בירושלמי

מראי מקומות

  • יבמות נט. המשנה ובגמרא שעליה עד 'ראויה לכהן גדול'; ס: 'תנו רבנן אחותו ארוסה… שלימה משמע'
  • השוו לאמור בירושלמי הנ"ל בכתובות; ירושלמי יבמות ו:ד
  • רמב"ם אישות פרק יא

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – קבוע # 2 – הסבר הדין – מה בין 'קבוע' ל'פריש'

פרק א' | טו, א

שיעור 35 – קבוע # 1 – עיון ב'ראשית' בתוספתא

פרק א' | טו, א

שיעור 34 – תרי רובי

פרק א' | טו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *