פרק א' | יב, ב

שיעור 25 – כופין על מדת סדום: סוגיית בבא בתרא יב, ב

מראי מקומות

 1. עיינו בחמשת הסוגיות בהן מופיע המונח:
  • בבא בתרא יב:.
  • בבא בתרא נט..
  • בבא בתרא קסח..
  • עירובין מט..
  • כתובות קג.
 2. מיפוי הסוגיות:
  • לסי סדר הדורות – אמוראים או סתמא דגמרא, ומכח זה קשרים בין הסוגיות.
  • באילו יש הסכמה ובאילו יש מחלוקת, האם מדובר באופי דומה של מקרים או מקרים בעלי אופי שונה?
  • ראו ברש"י וברשב"ם בסוגיות השונות על דרך גילוי מדת סדום במקרים אלו.
 3. בבא בתרא יב::
  • רש"י על הסוגיה, תד"ה כגון זה (דברי ריצב"א) ותד"ה מעלינן ליה כנכסי דבר מריון.
  • ר"י מיגאש על הסוגיה, רמב"ם הלכות שכנים פי"ב ה"א (מומלץ לראות עד הלכה ה').
  • רבנו יונה ד"ה ההוא גברא, מומלץ גם ד"ה מתקיף לה רב יוסף.
  • ריטב"א ד"ה ההוא גברא.
  • שו"ת הראש" כלל צז סימן ב'.
 4. שאלות לעיון:
  • סיכום שיטות הראשונים השונות בגבולות כפייה על מדת סדום. חשבו האם השיטות השונות מייצגות תפיסות שונות על יסודות דין הכפייה.
  • ההסברים השונים בראשונים מודע טענת דבי בר מריון שייכת רק במקרה הראשון.
  • הרא"ש העיר בתחילת התשובה על כך שלא משתמשים כאן בנימוק של "ועשית הישר והטוב". הוא רומז כאן לסוגיה ב"מ קח. העוסקת בדין בר מצרא. עמדו על ההבדל בין המושגים, ומשמעות שימוש הסוגייה כאן בכפיי על מדת סדום.
  • מה יסוד ושורש הכפייה – מדוע ולשם מה כופים?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *