פרק א' | ו, ב

שיעור 26 – מתנה על מנת להחזיר # 1

מתנה על מנת להחזיר

א.  הילך מנה על מנת שתחזירהו לי

 1. ו: "אמר רבא הילך מנה… דרבא כוותיך".
 2. ראשונים:
  • תד"ה לבר מאשה
  • רמב"ן ד"ה והא דאמרינן הכא
  • רשב"א ד"ה אלא אמר רב אשי
  • רמב"ם הלכות אישות פ"ה הכ"ד
  • מאירי ד"ה אע"פ שבכל אלו
  • להרחבה – תוס' רי"ד על הסוגיה.

ב. מתנה על מנת להחזיר

 1. בדקו בעזרת המחשב את הופעת המונח "מתנה על מנת להחזיר" והמונח "על מנת להחזיר". מי טבע מושגים אלו ובזיקה לאיזה מקור?
 2. אתרוג:
  • תוספתא סוכה פ"ב הל' 11 (מה' ר"ש ליברמן עמ' 265).
  • בבלי סוכה מא: "לכם משלכם… חביבות עליהן", ובתד"ה ואם לאו.
  • להרחבה – ירושלמי סוכה פ"ד ה"ד, עמ' 649 שו' 48, "רב מפקד… לך מתנה" (עמ' 650 שו' 2).
 3. תוספתא גיטין פ"ב ה"ד, (מה' ר"ש ליברמן עמ' 250 שו' 25-26), ובתוספתא כפשוטה לגיטין עמ' 804, הדיון לשו' 25-26.
 4. תוספתא כפשוטה לסוכה עמ' 866 הערות 66-70. (להרחבה – תוספתא כפשוטה לפסחים עמ' 494 הערה לשו' 28-29).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *