פרק א' | יג, ב

שיעור 26 – רשויות # 2

רשויות – המשך העיון

 

 1. על מנת להנהיר את היחס בין הנוסחים השונים של ברייתת ארבע כללות, אני מצרף טבלה נוספת המשווה בין הברייתות מזויות שונות.
 2. חצר שאינה של שניהם:
  • עיינו בתוספתא פרק ה' הל' ט-יא.
  • ראו את הדיון בסוגיית הירושלמי.
  • מה עולה בזה בסוגיית הבבלי יד.?
 3. עיינו היטב בסוגית הבבלי יג:-יד. וראו את האופן בו הבבלי מפרש את הברייתא של ארבע כללות. מהי הבנת הבבלי את העקרונות של דיני רשויות? (בדף מקורות וקדם ניתנה הפניה לתוס' ולרשב"א בסוגיה).
 4. בדף מקורות קודם ניתנו הפניות למח' הרי"ף והרא"ש על יסוד הפטור של שו"ר ברשות הרבים.
 5. רמב"ם הל' נזקי ממון פ"א הל' ח-ט; שו"ע חו"מ סימן שפ"ט ס"י ובהגהת הרמ"א. אני מצרף את הסבר "ירושלים הצרופה" לרמב"ם.
 6. רשימות שיעורי הגרי"ד, עמ' קיח.

 

רוב השיעור יוקדש לסוגיית הבבלי ולראשונים.

בשבוע הבא, בלי נדר נעיין בסוגיה טז: על ארי שדרס, ובסוגיה יט. "בעא מיניה ר' ירמיה" עד יט: תיקו. לאחר העיון בסוגיות אלו נעבור ללימוד צרורות.

 

 

המקרה מכילתא תוספתא בבלי ירושלמי
רשות למזיק פטור פטור פטור פטור
רשות לניזק חייב חייב חייב חייב
לזה ולזה המכילתא מבדילה בין חצר השותפין והפונדק בו חייב על שן ורגל לעומת בקעה ורשות הרבים בהם פטור על שן ורגל פטור על שן ורגל וחייב על קרן – תם חצי נזק ומועד נזק שלם פטור על שן ורגל וחייב על קרן – תם חצי נזק ומועד נזק שלם תלוי בנוסח:

בנוסח כ"י ליידן – פטור על שו"ר

ר' ישראל לוי ור"ש ליברמן מגיהים – חייב על שו"ר וחייב על קרן – תם חצי נזק ומועד נזק שלם

לא לזה לולא לזה חייב על שן ורגל ועל קרן תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם חייב על שן ורגל ועל קרן יש מחלוקת אם תמיד נזק שלם או האם יש תמות חייב על שן ורגל ועל קרן – תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם פטור על שן ורגל  ועל קרן – תם משלם חצי נזק  ומועד נזק שלם

טבלה לפי רשויות

חצר השותפין לניזק ולמזיק אפי' מיוחדת (שהדין בו הוא חייב על שן ורגל) לזה ולזה – פטור על שו"ר לזה ולזה – פטור על שו"ר לניזק ולמזיק – חייב על שו"ר (לפי ההגהה)
בקעה לניזק ולמזיק – פטור על שו"ר לזה ולזה – פטור על שו"ר לזה ולזה – פטור על שו"ר לא לזה ולא לזה – פטור על שו"ר
פונדק לניזק ולמזיק אפי' מיוחדת – חייב על שו"ר     לזה ולזה – חייב על שו"ר (לפי ההגהה)
רשות הרבים לניזק ולמזיק – פטור על שו"ר     לא לזה ולא לזה – פטור על שו"ר
רשות שאינה של שניהם לא לזה ולא לזה – חייב על שו"ר לא לזה ולא לזה – חייב על שו"ר לא לזה ולא לזה – חייב על שו"ר  

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *