פרק ו' | לז, ב

שיעור 27 – חביצא – צורת לחם

הברכה על מאכלים שיש בהם פירורי לחם

א. ברייתת התוספתא

תוספתא ברכות פ"ד הל' ו-ז, ובמקבילות בבבלי ברכות לז. ובירושלמי ברכות פ"ו ה"א.

ב. סוגיות התלמודים

  1. ברכות לז:, "אמר רב יוסף האי חביצא… תוריתא דנהמא" ובמקבילה במנחות עה:.
  2. ירושלמי ברכות פ"ו ה"א, "הכוסס את החיטים… עד כזתים" (עמ' 50 שו' 39-34).
  3. ירושלמי ברכות פ"ו ה"א, "עד כמה יפרוס… נצרכה" (עמ' 50 שו' 22-14).

ג. ראשונים ופסק הלכה

  1. רש"י ותוספות על הסוגיה.
  2. רשב"א ד"ה אמר רב יוסף.
  3. רא"ש סימן י'.
  4. תר"י, כו. ברב אלפס, ד"ה האי חביצא; כו: ד"ה ולפיכך, על כן נראה
  5. רמב"ם הלכות ברכות פ"ג ה"ח, ובכסף משנה.
  6. טור אורח חיים סימן קסח, "א"ר יוסף חביצא… אינו יוצא לעולם מתורת פת", ובב"י.
  7. שו"ע אורח חיים סימן קסח סעיפים ט-יא, ובמגן אברהם ס"ק כח, ובמ"ב.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *