פרק א' | ו, ב

שיעור 27 – מתנה על מנת להחזיר # 2

מתנה על מנת להחזיר

 1. היחס למתנת בית חורון:
  • נדרים מח. המשנה.
  • חידושי הרמב"ן קידושין ו: ד"ה אלא אמר רב אשי
  • חידושי הרשב"א קידושין ו: ד"ה והא דאמרינן דבכולהו קני
 2. הזיקה לעולם התנאים:
  • תד"ה לא החזירו
  • ב"ב קלז: "אמר רבא אתרוג… שמה מתנה" וברשב"ם וברמב"ן שם ד"ה אתרוג זה נתון
  • עיטור, עשרת הדברות, הלכות לולב, "ת"ר ולקחתם… חזרת דמים חייב" (שימו לב לדרך בה העיטור מפרש את התוספתא).
  • להרחבה – שו"ת הרשב"א ח"ב סימן רסא.
 3. קצות החושן סימן רמא סק"ד (אבני מילואים סימן כ"ח ס"ק נ"ג).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *