פרק א' | ג, א-ב

שיעור 28 – מיגו לאפטורי משבועה

מראי מקומות

א. מיגו לאפטורי משבועה

 1. רקע לדיון של הראשונים:
  • שבועות פ"ז מ"א – שבועת שכיר.
  • שבועות מה:, "אמר רב נחמו אמר שמואל לא שנו… בשטרא".
 2. שיטת הקובעים שלא אומרים מיגו לפטור משבועה:
  • חידושי ר"י מיגאש שבועות מה: ד"ה ואומה רבא
  • רמב"ם שלוחין ושותפין ט, ד; שכירות ב, ח; מלוה ולווה יג, ג.
 3. חידושי הרמב"ן שבועות מה: ד"ה וכתב עלה ר"ח.
 4. רא"ש שבועות פ"ז סימן ג'.
 5. לאור הנ"ל – כיצד יפרש הר"י מיגאש את מימרת רבה?
  • רמב"ן שבועות מב: ד"ה והוי יודע.
  • להרחבה – פירוש הר"י מיגאש לסוגית שבועות מב. האם יש שם רמז למיגו?
 6. שו"ע חו"מ רצ"ו, א ובנושאי כלים.

ב. מיגו דהעזה

 1. רקע – ב"ב לו. "הנהו עיזי דאכלו… לקוחות הן בידי".
 2. רמב"ן לב"מ ג. ד"ה חזקה אין אדם.
 3. עליות דרבנו יונה לב"ב קכח:, (עמ' תנב), "וכן הא דאמר בעלמא" עד סוף הקטע.
 4. אחרונים:
  • קובץ שיעורים, ח"ב, סימן ג', אות ד', כב, כג. לעותק באוצר החכמה לחץ כאן
  • שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין על מסכת בבא בתרא, השיעור על מיגו לאפטורי משבועה, עמ' 127-117.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *