פרק ו' | לז, ב

שיעור 29 – טרוקנין וטריתא

הגדרת שם לחם – השוואה לחלה ולמצה

א. סוגיות התלמודים

  1. ברכות לז:, "טרוקנין… לחם עוני קרינן ביה".
  2. יש לסוגיה נוסחאות שונות – אני מצרף נוסחאות מכתבי יד, ובמהלך לימוד הראשונים שימו לב לנוסח שלהם.
  3. ירושלמי חלה, פ"א ה"ה, עמ' 315 שו' 39 ואילך.

ב. ראשונים ורקע

  1. ממליץ לעיין בפירוש הר"ח לסוגיה, רש"י ותוספות, רא"ה ורשב"א, רא"ש סימן יא, (להרחבה – תר"י), רמב"ם הלכות ברכות פ"ג ה"ט.
  2. רקע בהלכות חלה:
    • משנה חלה פ"א משניות ד-ה.
    • להרחבה – סוגיה על פרשנות משנה זו בבבלי פסחים לז..
  3. שו"ע או"ח סי' קסח סעיף ח, יג-טז ובמשנה ברורה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *