פרק א' | ז, ב

שיעור 29 – שומת מס ביטחון: תפיסה של אגרה – תשלום לפי צריכה

מראי מקומות

א. מקורות חז"ל

 1. משנה בבא בתרא פרק א' משנה ה'.
 2. הלכות "כופין" בתוספתא בבא מציעא פרק יא, הלכות טו-יח, כב-כג (להרחבה – חטיבת "רשאין" שם מהלכה כג ואילך).
 3. בבא בתרא ז:, "למימרא דבית שער.. ואלעזר בני קבע בה מסמרות".

ב. ראשונים

 1. רש"י ותוספות על הסוגיה.
 2. ר"י מיגאש על הסוגיה (מומלץ לעיין במהדורת אורייתא שם יש קטעים נוספים בהם הר"י מיגאש מבאר את התוספתא בב"מ).
 3. רמב"ם הלכות שכנים פרק ה הלכות א-ב; פרק ו הלכות א-ד.
 4. חידושי הריטב"א על הסוגיה.
 5. שיטה מקובצת ח. ד"ה כשהם גובים (בשם רבינו יהונתן).
 6. יד רמה סימן עז (מאד ארוך, אני ממליץ על הקטעים הבאים – מההתחלה עד ד"ה וכיון דאתברר; ד"ה ומסתברא; ד"ה ברם צריך את למידע).
 7. מאירי ד"ה התבאר בתוספתא.
  • שו"ת הרשב"א חלק ג סימן תיב; חלק ה סימן קכו
 8. תרומת הדשן סימן שמב.

ג. נקודות לעיון

 1. על מה כופין ומה יסוד הכפיה.
 2. מהו עקרון שומת המס.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *