שיעור 29 – תשעה אכלו דגן

  • תשעה אכלו דגן ואחד אכל ירק
  • היחס בין זימון בשלושה ובין זימון בעשרה