פרק ז' | סח, ב

שיעור 3 – השוכח עיקר שבת – תינוק שנשבה

מראי מקומות

א. השכח עיקר שבת

  • עמוד על פירוש 'השכח עיקר שבת' מתוך השוואה לצלעות האחרות במשנה – השווה לפי שני הנוסחים במשנה – הנוסח הארוך בכ"י קיימברידג' והנוסח הקצר בקויפמן ופרמה
  • ‏ספרא ויקרא – דבורא דחובה פרשה א תחילת פרק א אות ו – ז – השוו למשנה שבת ז:א
  • ירושלמי שבת ז:א 'אנן תנינן כל השוכח… ליעזר' (מה נוסח המשנה של האמוראים בסוגיית הירושלמי?)
  • בבלי שבת סח. 'רב ושמואל… שגגתו חטאת' (סט.)

ב. מחלוקת מונבז ורבי עקיבא

  • תוספתא שבת ח:ה
  • בבלי שבת סח. – הברייתא והסבר הסוגיה למחלוקת
  • השוו בין נוסח התוספתא ובין נוסח הברייתא בבבלי [להרחבה – תוספתא כפשוטה עמ' 109 – ההשוואה לדיון ר"ע ומונבז בספרא]
  • למה הסוגיה לא הסתפקה בנימוק של מונבז בברייתא – רש"י ד"ה מאי טעמא; [רמב"ן ד"ה הא דאמרי' מאי טעמא]
  • רש"י ד"ה פטור; תד"ה אבל תינוק שנשבה; [להרחבה – פני יהושע ד"ה אבל תינוק; חוט משולש סימן יג]
  • מהי תפיסת חטא ושגגה במשנת ר"ע ומונבז? ממליץ לעיין בבכי של ר"ע בקידושין פא:; רמב"ם שגגות ה:ו; רמב"ן ויקרא ד:א

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 5 – חילוק מלאכות

פרק ז' | ע, א-ב

שיעור 4 – חילוק שבתות

פרק ז' | סט, ב – ע, א

שיעור 2 – רקע לחילוק חטאות – משנה כריתות פרק ג'

פרק ז' | סח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *