שיעור 3 – וידוי בתנ"ך

וידוי בתנ"ך

  • וידוי על קרבנות
  • תיאורי וידוי של חוטאים
  • וידוי חיד ווידוי ציבור
  • וידוי ותשובה