פרק א' | ב, א-ב

שיעור 3 – מאימתי קוראין את שמע בערבית # 2

המשך ניתוח השיטות השונות על תחילת זמן קריאת שמע של ערבית
עיון בדיון של הראשונים על תפילת ערבית שלא בזמנה

מראי מקומות

תפילת ערבית שלא בזמנה

1. תשובת רב האי באוצר הגאונים, חלק התשובות סימן ב' (עמ' 2). להרחבה – פירוש הר"ח לברכות ב..
2. תשובת רבנו גרשום מאור הגולה סימן יג.
3. ברכות ב. רש"י ד"ה עד סוף.
4. תד"ה מאימתי
5. רא"ש סימן א'.
6. תר"י א. ברב אלפס ד"ה אלא.
7. ראב"ן סימן קכב.
8. רשב"א בתחילת ברכות.
9. הרז"ה בתחילת ברכות, א. ברב אלפס, ד"ה ולענין עונת ק"ש.
10.מאירי במגן אבות העניין האחד עשר.
11. תרומת הדשן סימן א'.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *