פרק ח' | עד, ב

שיעור 3 – מדרשי הלכה על 'תענו את נפשותיכם'

מדרשי הלכה על הפרשה

 1. לימדו את הספרא בויקרא ט"ז (קובץ ובו העתקה מעוצבת ומוגהת על פי כ"י וטיקן66 ברשת בתיקייה של קבצים שונים לעיון. לימדו שורות 72-5).
 2. הערות במהלך לימוד הדרשה על עינוי:
  • הערה כללית – תנו את הדעת לשלב ההו"א בדרשות הספרא – האם היתה הו"א ריאלית ששלבים אלו יתקיימו בפני עצמם?
  • שו' 9 – מה משמעות ההו"א שיש להתענות בכל החודש השביעי?
  • שו' 23-11 – שימו לב לשלבי הטיעון השונים ולמבנה של השלבים השונים של הדרשה. עמדו על הסבר הדרשה, מה משמעות הנתון של קיום "במקום אחר".
  • שו' 25 – הביטוי אב בית נפש מופיע בעוד מקום בספרא ביחס לטומאת אוכל נבילה (מצורף). נסו לעמוד על משמעות המונח.
 3. עמדו על משמעות העינוי לפי כל אחת משלושת הדרשות.
 4. הערות במהלך לימוד הדרשה על איסור מלאכה:
  • שו' 52-30 – עמדו על מבנה הדרשה ועל תוכנו. שימו לב לדמיון בין השלבים כאן ובין שלבי הדרשה ביחס לעינוי.
  • שימו לב שהגדרת איסור המלאכה נלמד ישירות ממשכן ומהפסוקים כאן ללא הזכרת מערכת המלאכות של שבת.
 5. שו' 72-69:
  • מהיכן מצוטטת הרשימה של איסורי יום הכיפורים?
  • מה פשר הדרשה ומה יחסה לדרשה על עינוי?
 6. עיינו במקבילות של הספרא:
  • בבלי יומא עד:, "תנו רבנן תענו… מענוי בידי בני אדם", ובבלי יומא עד. "דתנו רבה ורב יוסף… שבות".
  • ירושלמי יומא פ"ח ה"א, תענו את נפשותיכם… עינויי רעבון" (מה' אקדמיה עמ' 595 שו' 48-31).
 7. להרחבה – יוסף תבורי, מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, עמ' 276-274).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 13 – וידוי על קרבן ווידוי של תשובה

פרק ח' | פז, ב

שיעור 12 – האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

פרק ח' | פה, ב

שיעור 11 – גישות שונות בספרות התנאים על כפרת יום כיפור לאחר החורבן

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *