פרק א' | ג-ה

שיעור 3 – מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש על המקור לחובת פרישה של כהן גדול

מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש

א. הסוגיה ב-ג

נפתח את הלימוד בעיון בשקלא וטריא של הסוגיה ב:-ג: – בעיון בלוח החגים והדיון מי מהחגים הכי קרוב למילואים/יום השמיני

ב. מח' רבי יוחנן וריש לקיש

 1. סוגית בבלי יומא ג:הדיון בין ר"י ור"ל, ממליץ לעיין גם בסוגיה ד, א – תניא כוותיה וכו'.
 2. סוגית ירושלמי יומא:
  • א, א, שבעת ימים… מכפרת על ישראל" (מהדורת אקדמיה עמ' 559 כל העמודה עד תחילת עמ' 560)
  • המשך ההלכה, עמ' 561 שו' 24, "ר' שמעון בן לקיש… בן לקיש" (שו' 26).
  • שם, שו' 33, "כהדא דתני… בן בתירה" (שו' 45)
  • להרחבה – עמ' 562 שו' 39, "מתקינין לו כהן אחר… מפני איבה" (שו' 42)
  • השוו בין סוגית הבבלי ובין סוגית הירושלמי.
 3. ראשונים מומלצים:
  • נכנס מים תחת דם – ד. תד"ה נכנסו; ד. מאירי ד"ה עד שלא נשרפה הפרה
  • הזאות – ד. תד"ה הזאה בסיני (מומלץ לעיין יומא ח., הדיון על הזאה במהלך שבעת הימים)
  • להיכן מפרישים:
   • ב. תד"ה ומאי שנא
   • רש"י ו. ד"ה מביתו למה פירש ובתד"ה מביתו
   • פירוש ראב"ד לתמיד כז., ד"ה ולשכת פרהדרין
 1. האם הפרשת כהן גדול מעכבת?
  • ראו את האמור בסוגיה ג, ב.
  • מאירי ב., 'ויתבאר בגמרא…'.
  • תוספתא כפורים א, ד, ובתוספתא כפשוטה עמ' 720.
 2. מומלץ לעיין בשיעורי הגרי"ד על הסוגיה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *