פרק א' | ב, א

שיעור 3 – משניות קידושין פרק ראשון – מרצה אורח: הרב יעקב נגן

מבוא למשניות קידושין

א. מסכת קידושין ומיקומה בסדר נשים

 1. מיקומה בסדר נשים:
  • הסבר הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה.
  • להשקפה שונה, ראו אגרת רב שרירא גאון, נוסח צרפתי, עמ' 34-32.
 2. השוו את מבנה סדר נשים במשנה למבנה ספר נשים במשנה תורה לרמב"ם.
 3. להרחבה – ספרות מחקר בנדון:
  • הפתיחה של ר"ח אלבק למשנה סדר נשים, עמ' 4-3.
  • לדיון מקיף על סדר המסכתות בש"ס, ראו מבוא לנוסח המשנה, עמ' 988-982.

ב. תכני המסכת העיקריים

 1. עיינו בבקיאות במשנה קידושין. עמדו על תכניה העיקריים (ניתן להיעזר במבוא של ר"ח אלבק למסכת).
 2. האם סדר היום של המשנה עצמאי או בזיקה לפסוקים? (להרחבה – האם תחומי דיון אלו מצויים גם במסכת גיטין?)

ג. פרק ראשון במשנה קידושין

 1. לימדו את משניות הפרק הראשון של משנה קידושין.
 2. במהלך הלימוד תנו את הדעת למבנה הפרק. האם אתם מזהים בו תופעות ספרותיות (מטבעות לשון חוזרות, פתיחה וסיום, ועוד).
 3. שאלות לעיון:
  • הסבר הזיקה בין החטיבות השונות בפרק.
  • פשר כינוי הקשר בין איש ואשה כקניין, ויחסו לשימוש האחר בספרות חז"ל – קידושין. ראו משנה עדויות פ"ד מ"ז. ראו את הסבר הגמרא ב:.
  • המשמעות של שיבוץ קידושי אשה במסגרת חטיבת הקניינים.
 4. להרחבה – בספרות מחקר יש ספרות ענפה בנדון. יש בזה דעות שונות הנובעות גם מגישות עקרוניות שונות באשר למתודה בלימוד משנה. ניתן לעיין בסיכום ותקציר של רוב מה שנכתב במאמרו של הרב אבי וולפיש, "חקר עריכתו של פרק א במשנת קידושין – מאין ולאן?", נטועים טו, עמ' 78-43. למעוניין בהפנייה למחקרים היסודיים:
  • המבוא של הרי"ן אפשטיין למסכת בספרו מבואות לספרות התנאים עמ' 54-52.
  • ניתוח הפרק בעבודת הגמר של א' וולפיש, עמ' 60-35.
  • למי שיקרא:
   • תנו את הדעת לגישה המתודית ולסוג השאלות של אפשטיין וולפיש.
   • האם מדובר רק בשאלות שונות או האם הם מגיעים לעמדות שונות ביחס לשאלות זהות?

ד. מדרשי הלכה  ותוספתא

למי שמסיים את לימוד המשנה, מוצע לעיין ברפרוף בתוספתא קידושין פרק א' ובמדרשי הלכה על נישואין.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *