פרק א' | ב, א-ב

שיעור 3 -סוגיית הפתיחה של מסכת קידושין

להקלטה – לחץ כאן

תקציר השיעור

 • הצעה לדרך לימוד של סוגיות פתיחה: סוגיות שמטרתן לתת מעין מבוא למסכת. הסוגייה שלנו נותנת סקירה של יסודות דיני קידושין
 • סקירת עמדות חוקרים על משמעות המעבר מהקיחה המקראית ללשון קידושין; מה בין פרק א' שמדברת על אשה נקנית לעומת פרק ב' שמדבר על האיש מקדש
 • אימוץ עמדץ ר"ד הלבני: המשנה קוראת לקיחה קניין כדי לשבץ אותו בפרק הקניינים. דרך הקידושין הוא שימוש בדרכי קניין שעניינם שינוי מעמד אישי, אבל החלות אינה חלות קנייינית אלא חלות של אישות

מראי מקומות

א. סוגיית הפתיחה

 1. לימדו את סוגיית הפתיחה, ב. עד ג. "ש"מ".
 2. עמדו על סדר היום של הסוגיה ועל מבנה הדיון ומגמתו.
 3. 'קיחה' 'קיחה' משדה עפרון – מבט ראשוני:
  • השוו את הלימוד בסוגיה משדה עפרון לברייתות, בספרי דברים רסח ובבבלי קידושין ד ע"ב.
  • חידושי הריטב"א ב' ע"א ד"ה כתיב הכא.
 4. 'תני לישנא דאורייתא ולבסוף תני לישנא דרבנן' – האם נקנית היא אכן לישנא דאורייתא?
 5. 'דאסר לה אכולי עלמא כהקדש':
  • השוו את הסבר הגמרא לתד"ה דאסר.
  • עיינו ו. בלשונות קידושין שונים המובאים שם, ז. תד"ה ונפשטו.
  • תנו את הדעת ליחס בין המושג המקראי "קדשה" לבין המושג "קידושין".
 6. אי תנא קונה הו"א אפילו בע"כ – מה המקור לצורך בדעת בקידושין? עיינו ברש"י מ"ד. ד"ה קידושין דמדעתה ולעומת זאת ברש"י ביבמות י"ט: ד"ה קידושין דעלמא.
 7. שלשה – שלש – השוו את נוסח המשנה בבבלי לנוסח כ"י קויפמן.
 8. 'דרכו של איש לחזר':
  • ה: סוגיית נתן הוא ואמרה היא.
  • להרחבהרשב"א ד"ה מפני מה.
  • להרחבה – 'כל היכא דאיכא פלוגתא' – עיין ברש"י, ר"ח (באוצר הגאונים) וברמב"ן.

ב. סוגיה סבוראית

 1. דיון הגמרא הוא סבוראי. מצורפות העדויות היסודיות:
  • אגרת רב שרירא גאון, מה' רב"מ לוין, עמ' 71.
  • רמב"ן קידושין ג..
 2. האם ניתן לאפיין סוגיה זו ולעמוד על המבדיל בין סוגיה סבוראית ובין סוגיה אמוראית? למאי נפקא מינה ידיעת הקביעה כי מדובר בסוגיה סבוראית?
 3. הרב יהודה ברנדס, "המשוכה הראשונה", בתוך: על דרך האבות. תקראו לפחות את ניתוחו את הסוגיה בקידושין. ההצעה היסודית של הרב ברנדס מצויה ברשב"א ב: ד"ה ונתני.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *