פרק א' | ב, א – ג, ב

שיעור 3 – פרישת כהן גדול ופרישת כהן השורף את הפרה

סוגית הבבלי על המקור לפרישת כהן גדול

א. פתיחה

אחרי לימוד בקיאות של הסוגיה ומיפוי שלה, התחלתם היום בלימוד מעמיק שלה עם מתניה. בלימוד נמשיך את העיון בסוגית הבבלי. אני מצרף רשימה של מקורות שאני ממליץ לעיין בהם. בשלב זה ההפניה לראשונים היא במקום בו הם מעירים הערות הנוגעות לפרשנות הסוגיה. לאחר סיום העיון בסוגית הבבלי נעבור ללימוד סוגית הירושלמי.

ב. נקודות לעיון

 1. תוספתא כפורים פ"א ה"ד מה משמע מלשון התוספתא באשר לפרישת הכהן האחר שמתקינין תחתיו?
 2. בדקו בתורה באילו קרבנות מזים את הדם שבע פעמים.
 3. משנה פרה פ"ג מ"ט.
 4. רמב"ן ויקרא ט"ז, ח ד"ה ומפני (מצורף).

ג. ראשונים

 1. תוספות שמומלץ ללמוד:
  • ב. תד"ה ומאי שנא
  • ג. תד"ה אלא למ"ד שני אילים (שני דיבורי המתחיל)
  • ג: תד"ה לאפוקי עצרת; תד"ה דרביה; תד"ה זה בנה אב.
  • ד. תד"ה נכנסו מים תחת דם; תד"ה הזאה בסיני; (תד"ה תניא כוותיה).
  • ו. תד"ה מביתו למה פירש.
 2. ריטב"א:
  • ב. ד"ה ומתקינין לו כהן אחר
  • ג. ד"ה דנין פר אחד
  • ג: ד"ה אי מה מלואים; ד"ה מתני' ר' יהודה
  • ד. ד"ה גרסת הספרים
  • ו. ד"ה מביתו למה פורש
 3. מאירי:
  • ב. ד"ה ומתקינין לו כהן אחר
  • ד. ד"ה עד שלא נשרפה

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 11 – חפינת הקטורת

פרק ה' | מז-מט

שיעור 10 – חתיית גחלים – הולכת קטורת ומחתה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 9 – מעלה עשן בתורת בית בריסק – התכתבות בין הגרי"ז והגרי"ד

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *