פרק ג' | ל, א

שיעור 3 – שיכוני גוואי ושיכוני בראי

מראי מקומות

א. הסוגייה

עיינו  כט:, "ההוא דאמר ליה לחבריה… מחאה גדולה מזו". בשלב ראשון אני ממליץ לעבור ברפרוף על המקרים (בלי רשב"ם), ולהתרשם ממבנה הסוגייה. העקרונות ההלכתיים המגולמים במקרים אלו מתפצלים בין שני המקרים הראשונים העוסקים ביחס בין חזקה ומחאה ובחזקה שלא בפניו, ובין שאר המקרים העוסקים בעיקר בחזקה שאין עמה טענה. בשיעור היום נלמד את שני המקרים הראשונים – שכוני גוואי ושכוני בראי.

ב. שכוני גוואי ושכוני בראי

ראשונים שונים פירשו את נושא הסוגיה בצורות שונות, כך שבעצם יש לפנינו מספר סוגיות. נתמקד בשיטות הראשונים העיקריות. חישבו על דרכי גיבוש השיטות, ועל סברות היסוד.

נפתח בדיון בשאלה מדוע חזקה לא מועילה אם המערער היה בשכוני גוואי, ואז נעבור לדון במחלוקת רב נחמן ורבא על מי מוטלת חובת ההוכחה. מומלץ לחשוב האם יש קשר בין שתי השאלות.

1. לימדו את הגמרא כט., "ההוא דאמר ליה לחבריה… טריד בשוקא" (סוף סוגיית שוקי בראי, ל.).

2. המשנה לח., ובגמרא שעליה עד "כשעת חירום דמי" (לח: למעלה).

3. שיטת הרשב"ם:

  • מהו שכוני גוואי, ומדוע אין חזקה אם המערער היה שם?
  • תד"ה בשכוני גוואי – איזו הגבלה הם מטילים על שיטת הרשב"ם? מהו החיסרון בשכוני גוואי?
  • להרחבה – ריטב"א ד"ה א"ל הוי בשכונא גוואי.
  • ראו את השגות הרמב"ן בתחלת ד"ה אנא בשכוני גוואי.

4. שיטת הרי"ף טו. ברב אלפס:

  • אני מציע להתמקד בשלב ראשון בשיטה השנייה ברי"ף. לאחר סיום העיון בשאר המקורות, חיזרו לפירוש הראשון.
  • להרחבה – השגות הראב"ד על הרי"ף, נדפס בשיטה מקובצת על אתר.
  • השגות הרמב"ן בחידושיו על שיטת הרי"ף. עמדו על השוני בין שיטת הרי"ף והר"ח לפי הרמב"ן.

5. ראו את שיטת הרמב"ן.

6. מחלוקת רב נחמן ורבא:

  • האם המחלוקת קשורה בהבנת החסרון שבשכוני גוואי?
  • השוואת הגמרא לנכסי דבי בר סיסין – איזו הבנה במחלוקת מגולמת בקושייה?
  • מהו הקשר בין קיום חזקה ובין קיום שטרות – ראו את שני ההסברים בעליות דרבנו יונה ד"ה הכא מי לא.

7. שוקי בראי – מהו היחס בין דברי רבא בשכוני גוואי ובין דבריו בשוקי בראי? ראו רשב"א ד"ה מעשה דשוקי בראי.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – אריסין, נוגע בעדות  ותליוה וזבין

פרק ג' | מו-מט

שיעור 21 – אומן אין לו חזקה

פרק ג' | מה-מו

שיעור 20 – נוגע בעודת

פרק ג' | מג-מה

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *